T.T. Sinh Hoạt TTK Texas

Địa chỉ:
8388 W. Sam Houston Pkwy.
Phòng 208
Houston, TX 77072

 *******************

- Phiếu Ghi Danh khóa học (PDF)
- Phiếu Ghi Danh khóa học (English)

 Links

- Hội Thiền TK Trung Ương CA

- Đạo Tràng TK San Jose CA

- Đạo Tràng Thụy Sĩ

- Hội Thiền TK Stuttgart, Đức

- Hội Thiền TK Ontario, Canada

- Hội Thiền TK Paris, Pháp

Thông Tin Mới Nhất
Thông Báo

Thông báo Pháp Thoại của Thầy Thích Không Chiếu vào 25 tháng 6 năm 2017.1

Thông báo Khóa Thiền Căn Bản vào 9 tháng 7 năm 2017.1

Đài truyên hình Ấn Độ và VieTV tuờng trình Lễ RMS 2014.

Thông báo Lễ Ra Mắt Sách của Thiền Sư Thích Thông Triệt.

Giới thiệu 2 quyển sách mới của Thiền Sư Thích Thông Triệt.

Giới thiệu Chương trình Lễ Ra Mắt Sách vào ngày 17 tháng 8 năm 2014.

Hội Thiền Tánh Không Trung Ương - Chương trình Tu học năm 2014.

Thông báo khóa Thiền lớp Căn Bản 7 ngày và Trung cấp Bát Nhã II 8 ngày.

Thông báo khóa nhập thất Chuyên Tu Định (10 ngày) từ ngày 18 đến 28 tháng 4, 2014 tại TTexas.

Thông báo chương trình Truyền Y Giáo Thọ kỳ 2 (6 ngày) từ ngày 28 tháng 4 đến 04 tháng 5 năm 2014.

Thông báo về buổi Pháp Thoại đầu năm 2013 do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng tại TTSH vào ngày 20-1-2013 (tiếng Việt) và ngày 27-1-2013 (Việt & Anh ngữ).

Thông báo (bằng tiếng Anh) về buổi Pháp Thoại đầu năm 2013 do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng tại TTSH vào ngày 20-1-2013 (tiếng Việt) và ngày 27-1-2013 (Việt & Anh ngữ).

Chương trình năm 2013 của Hội Thiền Tánh Không Trung Ương.

Thông báo số 1 về khóa nhập thất Chuyên Tu Thiền Định tại Camp Allen 11-2012.

Giới thiệu Hội Thiền Tánh Không Trung Ương - tháng 7/2007.

Ký Sự

Ký Sự chuyến đi Québec - Tháng 6/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Pháp - Tháng 5/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Sydney - Tháng 4/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Virginia - Tháng 3/2011.

Ký sự chuyến đi Toulouse, Pháp và Barcelona, Tây Ban Nha.

Bài đọc thêm

Làm Vệ Sinh Bộ Não

Khí Công Giúp Tôi Lành Bệnh

Hội Thiền Tánh Không Texas 2009